Cameratoezicht wat mag wel en wat mag niet?

Camera’s werden lange tijd alleen gebruikt door beveiligingsbedrijven. Tegenwoordig maakt ook de politie hiervan steeds vaker gebruik, in samenwerking met gemeentes. Dit gebeurt om verschillende redenen. Zoals voor toezicht in uitgaansgebieden of het beheren en bewaken van eigendommen. Met dit toezicht krijgt de politie een beter beeld van ordeverstoringen en is de politie-inzet efficiënter. Ook draagt cameratoezicht bij aan de veiligheid van hulpverleners. ( bronvermelding: politie.nl)   Lees verder 

Waarom is er cameratoezicht?

Toezicht met camera’s wordt door de overheid voornamelijk ingezet om de openbare orde in de openbare ruimte te waarborgen. Vaak gaat het om cameratoezicht in binnensteden en uitgaansgebieden. Maar als er voldoende aanleiding voor is, komt het ook terug in woonwijken, stationsgebieden en andere openbare plaatsen. Door cameratoezicht wil de politie:

  • verstoringen van de openbare orde en veiligheid (vroegtijdig) opmerken;
  • criminaliteit zoals geweld, overlast en vernielingen verminderen;
  • hulpdiensten beveiligen;
  • het veiligheidsgevoel van de bevolking vergroten;
  • schade door criminaliteit verminderen;
  • opsporing en vervolging van strafbare feiten bevorderen;
  • een efficiëntere inzet van politiemensen en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Ook wij worden met regelmaat gevraagd of we voor een klant de beelden willen vrijgeven voor de politie. Hoe belangrijk is het dan dat de beelden scherp overkomen en voorzien is van een nachtcamera.

Je wilt toch niet de inbreker laten lopen…..

Buysrogge alarm en inbraaksystemen