ONDERHOUDSCONTRACTEN

Een alarminstallatie dient periodiek gecontroleerd te worden op zijn juiste werking. Omdat dit zeer belangrijk is, is dit in vele gevallen ook een eis van de verzekering.

Het komt regelmatig voor dat door een verbouwing, of dat er een bepaalde opstelling van inventaris door het verplaatsen van een kast of het plaatsen van gordijnen, een bewegingsdetector niet meer datgene detecteert wat oorspronkelijk de bedoeling was. Daarnaast werkt een controle preventief ter voorkoming van ongewenst alarm door bijvoorbeeld het tijdig vervangen van een versleten of beschadigd onderdeel van de installatie.

Via Buysrogge Safe kunt u een onderhoudscontract voor alle installaties afsluiten. Hiervoor zal er 1 à 2 keer of indien nodig vaker per jaar een controle van het hele beveiligingssysteem plaats vinden door een bevoegd monteur.

Bij deze periodieke controle controleren wij alles. Buysrogge Safe biedt haar onderhoudscontracten tegen voordelige mogelijke tarieven aan.