Techniek Nederland en InstallQ, erkenning en certificering.

Deze erkenningen bewijzen onze vakbekwaamheid.

Waarom wij gecertificeerd zijn?

certificeringen erkenningen 2021

Techniek Nederland en InstallQ,  deze organisaties op gebied van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.

  • Welke diploma’s een elektricien en installateurs moeten hebben?
  • Hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
  • Of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor inbraak alarmapparatuur?

Onze erkenningen Techniek Nederland en CCV

Bedrijven en consumenten stellen hoge eisen aan technische producten en oplossingen. Daarom stelt Techniek Nederland op haar beurt hoge eisen aan het vakmanschap. Via regelgeving, normalisatie en certificering sturen we op technische eisen aan installatieconcepten, producten en diensten.

InstallQ Nieuwe naam maar toch bekend. 

Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling geeft duidelijkheid in de branche. Het doel van InstallQ is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.

Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk is belangrijk en wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. De installatiebranche en de afnemers van hun diensten hebben veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen waarmee die kwaliteit wordt aangetoond. De fusie van KvINL en Sterkin tot InstallQ, draagt zorg voor duidelijkheid en transparantie.