Techniek Nederland, KIWA en InstallQ, erkenning en certificering.

Buysrogge Safe Kiwa gecertificeerd NCP -BORG

 

 

 

 

 

Deze erkenningen bewijzen onze vakbekwaamheid.

Waarom wij gecertificeerd zijn?

Techniek Nederland, KIWA en InstallQ,  deze organisaties op gebied van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.

  • Welke diploma’s een elektricien en installateurs moeten hebben?
  • Hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
  • Of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor inbraak alarmapparatuur?

Om de eindgebruiker te helpen, zijn regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een CCV erkenning geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. De Kiwa NCP erkende bedrijven worden dan door Kiwa NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een Kiwa NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Onze erkenningen Techniek Nederland en CCV

Bedrijven en consumenten stellen hoge eisen aan technische producten en oplossingen. Daarom stelt Techniek Nederland op haar beurt hoge eisen aan het vakmanschap. Via regelgeving, normalisatie en certificering sturen we op technische eisen aan installatieconcepten, producten en diensten.
Kiwa NCP is een certificatie-instelling op het gebied van brandveiligheid en criminaliteitspreventie. De activiteiten van Kiwa NCP richten zich op kwaliteit in beveiliging en het organiseren van verbeterprocessen in preventie van brand en criminaliteit.

InstallQ Nieuwe naam maar toch bekend. 

Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling geeft duidelijkheid in de branche. Het doel van InstallQ is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.

Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk is belangrijk en wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. De installatiebranche en de afnemers van hun diensten hebben veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen waarmee die kwaliteit wordt aangetoond. De fusie van KvINL en Sterkin tot InstallQ, draagt zorg voor duidelijkheid en transparantie.