Noodverlichting in openbare ruimtes!

noodverlichting buysroggeWaar is dan de nooduitgang! Openbare ruimtes zijn verplicht om hun nooduitgangen goed te laten zien ,verlicht en toegangsvrij. Noodverlichting is een integraal onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Zij maakt vluchtroutes en hulpmiddelen zichtbaar, zodat mensen snel, veilig en zonder paniek het gebouw kunnen verlaten.

Noodverlichting is een verzamelterm voor vervangingsverlichting, nood- evacuatieverlichting, vluchtrouteverlichting (en -aanduiding), anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met een verhoogd risico.

Buysrogge Safe adviseert en realiseert uw noodverlichting volgens de erkende richtlijnen.

Noodverlichting is verplicht