Service en onderhoud jaarcontract.

Na uw installatie van een inbraak- alarm- of camerasysteem is het van belang dat deze jaarlijks onderhouden wordt. Hierdoor wordt het goed functioneren van het systeem gewaarborgd.

Uw veiligheid en een goedwerkende installatie zonder zorgen!  Om dit te garanderen heeft u gekozen voor een passende beveiligingsinstallatie, of wilt u wellicht een systeem aanschaffen. Een alarminstallatie is er voor uw veiligheid en om uw huis of bedrijf te beschermen tegen inbraak en/of brand. Om er zeker van te zijn dat uw geplaatste installatie naar wens blijft werken, adviseren wij onze klanten om jaarlijks een onderhoud/controle te laten uitvoeren. 

Waarom is een jaarlijks onderhoud van een alarm- en of inbraakinstallatie van belang?

Om aan de eisen van de BORGregeling en/of de Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties te voldoen en uw beveiligingsinstallatie optimaal te laten functioneren, is het van belang dat de installatie jaarlijks wordt gecontroleerd. Deze werkzaamheden worden opgenomen in uw persoonlijke onderhoudsovereenkomst, het service en onderhoudscontract.

Zelfs een verzekeringsmaatschappij kan de dwingende eis bij u neerleggen. De eis kan zijn dat u één keer per jaar uw inbraakalarminstallatie laat onderhouden omdat dit een onderdeel kan zijn van uw verzekeringscontract.

Wilt u naast onze installatie van uw alarm- inbraakbeveiliging een service- en onderhoudscontract afsluiten?

Wanneer u een service- en onderhoudscontract neemt, dan wordt u door ons elk jaar geinformeerd voor een afspraak: jaarlijks onderhoud aan uw beveiligingsinstallatie.  Met dit jaarlijks onderhoud wordt de kans op storingen en nodeloze alarmeringen tot een minimum beperkt. Na deze controle ontvangt u een rapport van de bevindingen.

Zelfs een kleine verandering in uw interieur kan gevolgen hebben voor uw installatie.

Het komt regelmatig voor dat door een verbouwing, of dat er een bepaalde opstelling van inventaris door het verplaatsen van een kast of het plaatsen van gordijnen, een bewegingsdetector niet meer datgene detecteert wat oorspronkelijk de bedoeling was. Daarnaast werkt een controle preventief ter voorkoming van ongewenst alarm door bijvoorbeeld het tijdig vervangen van een versleten of beschadigd onderdeel van de installatie.

Ons serviceteam 24/7 stand-by

Storingen zijn helaas niet 100% uit te sluiten. Met uw service en onderhoud overeenkomst kunt u gebruik maken van onze storingsdienst. Doet zich een storing of noodsituatie voor? Bel ons op 088 – 5460700. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar; ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Telefonisch of op locatie.

Service en onderhoud jaarcontract