Noodverlichting is verplicht

Noodverlichting in openbare ruimtes! Waar is dan de nooduitgang! Openbare ruimtes zijn verplicht om hun nooduitgangen goed te laten zien ,verlicht en toegangsvrij. Noodverlichting is een integraal onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Zij maakt vluchtroutes en hulpmiddelen zichtbaar,